खूप काही

Chanakya Niti : चाणक्य म्हणतात आयुष्यात यशस्वी शिकरावर पोहचायचे असेल तर या सवयी वापरू नका…

चाणक्यच्या मते आयुष्यात यशस्वी व्हायचे असेल तर काही सवयी वापरु नयेत...

चाणक्य(Chanakya) मते तुम्हाला आयुष्यात यश मिळवायचे असेल तर माणसाने काही गोष्टींपासून दूर राहीले पाहिजे.चाणक्यच्या(Chanakya) मते, अशी व्यक्ती जी लोकांना मदत करते आणि आपले प्रत्येक कार्य वेळेत पूर्ण करते. अशा लोकांना यशाबरोबर आदरही मिळतो.

चाणक्यच्या (Chanakya)मते, जो फसवणूक करतो त्याला मान मिळत नाही. प्रत्येकजण अशा व्यक्तीपासून अंतर ठेवतो. चाणक्यच्या मते अशा लोकांना जीवनात यश मिळवता येत नाही. म्हणून, आपण फसवणूक करण्याच्या प्रवृत्तीपासून दूर रहावे.

चाणक्यानुसार(Chanakya) फसवणूक करणारी व्यक्ती कोणावरही प्रेम करत नाही. जे लोक इतरांच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्यांना फसवतात, अशा लोकांना समाजात मान मिळत नाही. एक वेळ अशी येते जेव्हा अशे लोक समाजात एकटे राहतात.

जो फसवणूक करतो त्यावर विश्वास ठेवला जात नाही, जर आपण चाणक्यवर विश्वास ठेवला तर इतरांना फसविणाऱ्याचा विश्वास (believe)ठेवत नाही. जर फसवणूक करून यश संपादन केले तर ते यश कायम आपल्यासोबत राहत नाही. कारण एक ना एक दिवस सत्य समोर हे येतेच. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीलाही लाज वाटू लागते.

लोभासाठी कोणालाही फसवू नये , जर एखाद्याने चाणक्यवर विश्वास (believe) ठेवला असेल तर त्या व्यक्तीने लोभासाठी कधीही कोणाला फसवू नये. लोभाची फसवणूक करणाऱ्याना योग्य आदर मिळत नाही. जो माणूस इतरांना फसवितो,तो कधीच सुखी राहत नाही. अशा लोकांचा आत्मविश्वास (confidence) कमकुवत असतो. ज्यामुळे ते काम करू शकत नाहीत आणि केवळ फसवणूक करून जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यामुळे अशा लोकांना कधीकधी कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागतो.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments